– Jobb er min medisin

Wassen Hassan takker NAV og Dønski videregående skole for å ha gitt henne jobb og et nytt liv.

I 2011 kom Wassen Hassan til Norge som flyktning sammen med familien sin. Hun er opprinnelig fra Irak, har doktorgrad i økonomisk utvikling fra Beograd og har siden jobbet 20 år som lektor på universitet i Libya.

På Bærums Verk var det bare å brette opp armene og starte helt på nytt. Gjennom NAVs kvalifiseringsprogram fikk hun hjelp til å tilpasse seg norsk arbeidsliv. Hun lærte norsk, gikk på ulike kurs og fikk godkjent utdanningen sin. Hun manglet bare jobb.

– Jeg maste på NAV, for jeg ville ikke sitte hjemme. Jeg har jobbet hele livet og elsker å arbeide. Jobb er min medisin, det hjelper meg å glemme fortiden og starte et nytt liv, sier Wassen.

Les også saken på Budstikka +

Viktig å være fleksibel

NAV samarbeider med Akershus fylkeskommune om arbeidspraksisplasser ved videregående skoler i Asker og Bærum. Dermed fikk Wassen en praksisplass på Dønski videregående, hvor hun jobber i en delt stilling mellom biblioteket og kontoret.

Wassen snart ble ansatt i et engasjement. Hun var deretter en av 72 søkere til en fast stilling som administrasjonskonsulent ved skolen - og fikk jobben. Denne uken kunne Wassen endelig begynne i sin første faste jobb i Norge.

Administrativ leder ved Dønski videregående skol, Taran Kjeldsen, forteller at skolen er kjempefornøyd med sin nye arbeidskollega

– Wassen er veldig flink, lærevillig og fleksibel. Når man jobber på skole, må man ofte steppe inn der det trengs. Plutselig er hun eksamensvakt eller hun bidrar i kommunikasjon med elever som har arabisk eller serbisk som morsmål. På tross av sin høye utdannelse, gjør hun alle slags oppgaver med et smil. Vi er svært fornøyde med å ha henne her, sier Kjeldsen.

– Det er litt uvant ikke å jobbe med undervisning, men jeg lærer stadig bedre norsk og trives veldig godt med arbeidet her. Jeg er så takknemlig for hjelpen jeg har fått fra både NAV og skolen, sier Wassen.

Inkluderer hele familien

Det er ikke bare Wassen som trives på Dønski videregående. Begge døtrene hennes har vært elever ved skolen, og sønnen, som går på ungdomsskolen, jobbet der i arbeidsuken.

– Det er virkelig Dønski som gjelder i vår familie! Jeg blir ikke overrasket om han også vil begynne å studere på Dønski når han blir stor nok, ler Wassen.

Fruktbart samarbeid

Administrasjonsleder Kjeldsen forteller at de har et godt samarbeid med NAV og er glad for at Dønski videregående kan bidra.

– Det å ta inn personer på språk- og arbeidstrening og lære dem opp er et veldig viktig ledd i integreringsarbeidet. Vi må vise hvordan vi gjør det og være villige til å lære bort den norske bedriftskulturen, sier Kjeldsen.

Veileder Kari Mette Sørgård i NAV Bærum er takknemlig for det gode samarbeidet med skolene og at de har hjulpet enda en ut i jobb.

– Jeg har et inntrykk av at stadig flere arbeidsgivere er mer åpne for å hjelpe de som trenger det ut i arbeidslivet, og det er selvfølgelig vi i NAV veldig glade for, sier hun.

Bærum har ambisjoner om å bli flinkere til å nyttiggjøre seg den flerkulturelle kompetansen i kommunen. Gjennom initiativet Globale Bærum, samarbeider næringsliv, stat, kommune og frivillighet om å få 1000 arbeidsledige innvandrere i jobb i løpet av tre år. Både NAV Bærum og Dønski videregående skole gleder seg over at Wassen er blitt en av disse.

Mer om Globale Bærum.

Et sted å begynne

NAV-leder Edel Hegerholm i Bærum mener det er viktig å komme seg ut i arbeidslivet, selv om man kanskje må begynne med jobber man er overkvalifisert for.

– I stedet for å vente på drømmejobben, kan man gjennom enklere jobber få god språktrening og viktig erfaring fra norsk arbeidsliv. Forhåpentligvis vil det da være lettere å søke seg over i andre stillinger hvor man i større grad får brukt kompetansen sin, sier Hegerholm.

 

 

Fakta

Globale Bærum er et samarbeid mellom stat, kommune, frivillighet og næringslivet i Bærum. Det er opprettet en styringsgruppe bestående av representanter fra NAV Bærum, Røde Kors, Bærum Kommune, Bærum Næringsråd, Gammel Nok, Aleris og Rema1000.


Globale Bærum ble startet etter inspirasjon fra Internasjonale Drammen, et tilsvarende prosjekt fra 2016.
Det begynte med kick-off under kommunestyreseminaret i Bærum den 4. april, og prosjektet har mål om at 1000 innvandrere skal få jobb i Bærum innen tre år.

115 innvandrere, fra 33 ulike land,  har allerede fått jobb i Bærum de siste tre månedene.

Fra 1. august har Globale Bærum ansatt en egen prosjektkoordinator i full stilling.

IMG_0657-web
LYKKES PÅ DØNSKI: (Fra venstre) Veileder Kari Mette Sørgård i NAV Bærum, nyansatte Wassen Hassan og administrativ leder på Dønski videregående, Taran Kjeldsen, gleder seg over det gode samarbeidet som har gitt Wassen fast jobb.