Informasjonsmøte om digital sykmelding

Gikk bedriften din glipp av informasjonsmøtene om digital sykmelding før jul? Nå får etternølerne en mulighet til å få verdifull informasjon fra NAV Akershus.

15. januar lanseres digital sykmelding i Akershus, og 7. februar får de bedriftene som ikke var med på informasjonsmøtene i desember sjansen til å lære om alle fordelene som følger med verktøyet.

– Tjenesten vil gjøre hverdagen enklere for både dere som arbeidsgivere og deres ansatte som er sykmeldte. Det er tidsbesparende, vil føre til mindre papirarbeid og mer effektivitet i håndteringen av sykmeldte.

Møtet arrangeres på KS Agenda i Oslo 7. februar klokken 0900 – 1100, med frokost kl. 0830.

Meld på bedriften din her!

Positivt

Da NAV Akershus arrangerte møter før jul kom det tilbakemeldinger om at bedriftene fikk svært nyttig informasjon og at det hadde vært oppklarende.

Det ble særlig trukket fram to punkter som bedriftene synes var positivt med den nye løsningen. Det ene er at del D, søknaden om sykepenger, nå produseres automatisk. Det andre er at arbeidsgiver nå har mulighet til å krysse av for om de forskutterer lønn under sykdom eller ikke.

Svært mange sykmeldte vet ikke om arbeidsgiver forskutterer lønn under sykdom, og det har derfor vært mye feilavkrysninger på dette spørsmålet tidligere.

Har ikke bedriften din mulighet til å stille på møtet? Sjekk NAVs spørsmål og svar-side om digital sykmelding.