Fem steg til lavere sykefravær

Sliter du som arbeidsgiver med å holde sykefraværet nede? Da kan disse fem tipsene være til hjelp.

I 2010 hadde Østlandsterminalen til Posten et sykefravær på 11 prosent. I utgangen av 2017 var tallet helt nede i 5,1 prosent. Det er sterkt med tanke på at de har rundt 3000 ansatte og en snittalder på 47 år.

Posten har i samarbeid med IA-Rådgiver Torunn Simonsen fra NAV Arbeidslivssenter jobbet for å redusere sykefraværet, og HR-/fagsjef Bente Myrvold og HR-rådgiver Anne Mette Martinsen trekker fram fem suksessfaktorer:

Le, del og se

– Vi har en kultur med mye humor og det starter med toppsjefen (Hans Øyvind Ryen). Det handler også om hvordan vi deler gode historier og så handler det selvsagt om å se hver enkelt medarbeider. Vi kaller det le, del og se, sier Myrvold.

Snakk om vanskelige temaer

– Vi er veldig opptatt av å kurse våre ledere og har jobbet mye med relasjonskompetanse. Vi har årlige HMS-lederopplæringskurs.  I 2017 ble alle ledere kurset i temaet rus og avhengighet. I år er temaet psykisk helse. Det fører til en mer åpen kultur der man tør å ta opp ting dersom man sliter. I 2017 hadde vi også alle våre team gjennom helsemestringskurs, sier Myrvold.

Unngå 100 prosent sykmelding

– Vi har opprettet et internt arbeidstreningssenter som kan benyttes i en tidsbegrenset periode for å unngå 100 prosent sykmelding. Et postbud som eksempelvis har ødelagt beinet sitt kan benytte sin restarbeidsevne til andre gjøremål. Vi er heldige og har mange oppgaver i posten og kan tilpasse gjøremål slik at ansatte kan bruke sin friske del.  Høy fokus på restarbeidsevne og midlertid tilrettelegging er veldig viktig, sier Martinsen.

Posten søker NAV om tilretteleggingstilskudd, og dermed kan de gjøre midlertidige tilrettelegginger og unngå 100 prosent fravær.

Tettere oppfølging av «gjengangere»

– De som er gjengangere (har over 24 fraværsdager hvert år de tre siste årene) har vi en mye tettere oppfølging med. Vi må sammen finne gode løsninger. Kan stillingen eksempelvis kombineres med ytelser fra NAV eller tjenestepensjon?  Vi må gå inn i hver enkelt sak for å løse den, gjerne i samarbeid med Arbeidslivssenteret og Torunn, sier Myrvold.

Sørg for trivsel på jobb

– Vi måler trivselen på jobb i medarbeiderundersøkelser. Vi har hatt en jevn stigning fra 74 til 84 prosent i tilfredshet de siste årene, og parallelt med det så har nærværet økt, sier Bente Myrvold.

sykefravær_posten
Fra venstre: Nina Ruud (HR-rådgiver), Bente Myrvold (HR-/fagsjef), Torunn Simonsen (IA-rådgiver), og Anne Mette Martinsen (HR-rådgiver) har lykkes i å redusere sykefraværet til Posten. Foto: Torbjørn Andersen