Arbeidsgivere får hjelp til inkludering

NAV har laget en veiviser for virksomheter som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet.

Ønsker din bedrift å bidra til at flere arbeidssøkere kommer ut i jobb? Da har NAV laget en guide som kan hjelpe deg på vei. For arbeidsgivere som vil inkludere og gi sjansen til de som står utenfor arbeidslivet er det mye NAV Akershus kan bidra med.

Målet med videoene er å gjøre det enklere for arbeidsgivere og tillitsvalgte å finne god informasjon om hva NAV kan tilby dersom virksomheten ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet eller tilrettelegge for å beholde ansatte.

Tips og råd

Nettportalen inneholder tre veivisere med ulike tema: Å tilby jobb til personer som trenger tilrettelegging, å tilby midlertidig arbeidstrening og hvordan beholde ansatte som sliter psykisk eller fysisk. Alle veiviserne viser hvordan virksomhetene kan gå frem. Virksomhetene får også tips og råd om hvordan andre har jobbet med dette.

– De som bruker veiviseren skal få bedre innsikt i hva som finnes av muligheter og hvordan de kan få til en god inkludering. Det kan forenkle samarbeidet med NAV og bidra til at vi får flere ut i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Samarbeid

Veiviseren for inkludering er utviklet i tett samarbeid med virksomhetene, som har kommet med sine ønsker og behov. Den er et resultat av samarbeidet mellom NAV og partene i arbeidslivet.

vågeng inkludering