NAV Akershus deles i Øst-Viken og Vest-Viken

Fra 1. januar 2019 opphører NAV Akershus å eksistere. Da blir de nye regionene NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken etablert.

Som en konsekvens av kommune- og regionreformen, skal også NAV regionaliseres for å utvikle virksomheten og tilpasse organiseringen til endringer i samfunn og arbeidsliv. Akershus fylkeskommune skal fra 2020 slås sammen med Østfold og Buskerud til det nye fylket Viken. NAV vil her deles i de to regionene NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken, og det allerede fra 2019.

IA-bedriftene i Asker og Bærum vil forholde seg til NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken, mens IA-bedriftene i resten av Akershus vil forholde seg til NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken.

Vest-Viken

NAV Buskerud og NAV Akershus opphører å eksistere ved utløpet av 2018. Fra 01.01.19 etableres NAV Vest-Viken som ny organisatorisk enhet. Det nye regionskontoret er plassert i Drammen. NAV Vest-Viken får cirka 500.000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. Regiondirektør blir Inger Anne Speilberg.

NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken ledes av Hanne Eek Jensen. Senteret har to avdelinger: avdeling «Øvre» og «Nedre». Avdeling «Øvre» vil dekke området fra Drammen (m/Svelvik) og nordover i Buskerud. Avdeling «Nedre» vil dekke området Lier, Asker, Røyken, Hurum og Bærum.

Øst-Viken

NAV Østfold og NAV Akershus opphører å eksistere ved utløpet av 2018. Fra 01.01.19 etableres NAV Øst-Viken som ny organisatorisk enhet. NAV Øst-Viken blir landets største NAV-region med over 720.000 innbyggere fordelt på 38 kommuner. Det nye regionskontoret er plassert i Moss. Regiondirektør blir Steinar Hansen.

Arbeidslivssenteret i Øst-Viken skal ledes av Arne Hæhre. Senteret inndeles i fire team med hver sin teamleder. Teamledere og medarbeidere skal ha fremtidig arbeidsplass på regionskontoret i Moss og på NAV Lillestrøm. Det blir avdelingene i Moss (syd) og Lillestrøm (nord) som skal dekke de respektive områdene.

Nye nettsider

Fra januar vil du finne det du trenger av informasjon om de nye regionene på nav.no.

Nye nettsider for region Øst-Viken

Nye nettsider for region Vest-Viken