NAV Akershus deles i Øst-Viken og Vest-Viken

Fra 1. januar 2019 opphører NAV Arbeidslivssenter Akershus å eksistere. Senteret skal slås sammen med NAV Arbeidslivssenter Østfold og NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

Som en konsekvens av kommune- og regionreformen, skal også NAV regionaliseres for å utvikle virksomheten og tilpasse organiseringen til endringer i samfunn og arbeidsliv. Akershus fylkeskommune skal fra 2020 slås sammen med Østfold og Buskerud til det nye fylket Viken. NAV vil her deles i de to regionene NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken, og det allerede fra 2019.

IA-bedriftene i Asker og Bærum vil forholde seg til NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken, mens IA-bedriftene i resten av Akershus vil forholde seg til NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken.

Dette kan føre til at noen vil oppleve å få nye IA-rådgivere, selv om de fleste vil beholde de rådgiverne de har i dag. Vi tar direkte kontakt med dem som får nye kontaktpersoner.

Øst-Viken

NAV Østfold og NAV Akershus opphører å eksistere ved utløpet av 2018. Fra 01.01.19 etableres NAV Øst-Viken som ny organisatorisk enhet. NAV Øst-Viken blir landets største NAV-region med over 720.000 innbyggere fordelt på 38 kommuner. Det nye regionskontoret er plassert i Moss. Regiondirektør blir Steinar Hansen.

Arbeidslivssenteret i Øst-Viken skal ledes av Arne Hæhre. Senteret inndeles i fire team med hver sin teamleder. Teamledere og medarbeidere skal ha fremtidig arbeidsplass på regionskontoret i Moss og på NAV Lillestrøm. Det blir avdelingene i Moss (syd) og Lillestrøm (nord) som skal dekke de respektive områdene.

Vest-Viken

NAV Buskerud og NAV Akershus opphører å eksistere ved utløpet av 2018. Fra 01.01.19 etableres NAV Vest-Viken som ny organisatorisk enhet. Det nye regionskontoret er plassert i Drammen. NAV Vest-Viken får cirka 500.000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. Regiondirektør blir Inger Anne Speilberg.

NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken ledes av Hanne Eek Jensen. Det skal bestå av to avdelinger: avdeling «Øvre» og «Nedre». Avd. «Øvre» vil dekke området fra Drammen (m/Svelvik) og nordover i regionen og avd. «Nedre» vil dekke området Lier, Asker, Røyken, Hurum og Bærum.

Nye nettsider

Fra januar vil du finne det du trenger av informasjon om de nye regionene på nav.no.

Nye nettsider for region Øst-Viken

Nye nettsider for region Vest-Viken

Facebook-siden til NAV Arbeidslivssenter Akershus skal legges ned. Det vil trolig komme opp nye Facebook-sider for de nye regionene. Dette vil bli informert om på Facebook-siden.

 

Nav-skilt
Fra 2019 er det slutt på NAV Akershus. Asker og Bærum går sammen med Buskerud og blir til NAV Vest-Viken, mens resten av Akershus går sammen med Østfold til NAV Øst-Viken. Foto: Colourbox/ Elin Wiesener (montasje).