Derfor ble vi IA-bedrifter

Vi har tatt en ringerunde til noen av bedriftene som har signert en IA-avtale og stilt dem noen spørsmål.

1.Hvorfor har dere inngått en IA-avtale?
2. Hva har dere fått ut av samarbeidet?
3. Hva forventer dere videre fra Arbeidslivssenteret?

Bente Myrvold, Østlandsterminalen til Posten
1.For vår del er det hele konsernet som har inngått en IA-avtale og vi har vært IA-bedrift i flere år. Vi må tro på at vi kan nå målene i avtalen og at intensjonene blir innfridd.

2. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med NAV. Et godt samarbeid med NAV vil også påvirke nærværskulturen og sykefraværsstatistikken. NAV har blant annet hjulpet oss til å få løst vanskelige enkeltsaker og vi har fått hjelp til kurs osv.

3. Vi forventer en tett dialog. Vi håper NAV kan bidra til å løse de utfordringene vi får og at NAV kan være støttende. Vi forventer også at NAV skal bidra med sin kompetanse for å finne løsninger.

Jeanette Sjetne, Hektneråsen FUS barnehage
1. Gjennom IA-avtalen får vi en kontaktperson i NAV som gir oss økt oppfølging og som vi kan kontakte når det er behov for det. Vi bruker det også for å redusere sykefraværet og for å få folk i jobb.

2. Vi har blant annet redusert sykefraværet betraktelig. Vi har også fått ansatte til å stå lenger i jobb ved eksempelvis graviditet og fått dem raskere tilbake igjen.

3. Vi forventer samme oppfølging som vi allerede har fått. Jeg håper IA-avtalen videreføres siden vi har sett nytteverdien av den. 

John-Inge Strømnes, Norges Toppidrettsgymnas
1.Utgangspunktet vårt var at vi hadde et sykdomstilfelle. I samtale med NAV ble vi enige om å inngå en avtale slik at også arbeidstaker ble tatt vare på. Vi signerte også en IA-avtale for å finne ut av jungelsystemet av rettigheter og plikter.

2. Samarbeidet har vært allright. En utfordring er at mye av kommunikasjonen går gjennom arbeidstaker. Jeg kunne gjerne tenkt meg flere kopier av skriv og avtaler, f.eks. når det gjelder arbeidsavklaringspenger.

3. Jeg forventer at noen kan orientere meg når jeg har aktuelle problemstillinger. Jeg forventer også at NAV kan orientere meg om plikter som jeg har.

Hege Huus-Hansen, ARBA Inkludering AS
1. Grunnen er at vi har skilt ut et av selskapene våre i et datterselskap. Datterselskapet har tegnet IA-avtale på lik linje som hovedvirksomheten, som har hatt en IA-avtale lenge.

2.Vi har hatt et godt samarbeid med IA-kontakten vår i mange år. Vi bruker aktivt de tilretteleggingstilskuddene vi kan få og føler at vi har fått mye hjelp. Vi har også hatt diverse IA-kurs internt og sykefraværsoppfølgingskurs.

3. Vi forventer at vi får støtte og hjelp når vi trenger det og får hjelp til å få de tilskuddene vi kan få. Vi driver med å skaffe folk jobb, men vi har selv ansatt folk som går på uføretrygd. 

Vil din bedrift bli en IA-virksomhet? Send en e-post til: nav.arbeidslivssenter.akershus@nav.no så hjelper vi dere videre i prosessen.

DSC_0896 Jeanette og Reidun
Jeanette Sjetne i Hektneråsen FUS Barnehage og IA-rådgiver Reidun Vikse fra NAV Arbeidslivssenter Akershus.