Forsinkelse i utbetalinger fra NAV

På grunn av en teknisk feil er det blitt forsinkelse i utbetaling av sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger. Les mer om forsinkelsen (denne siden oppdateres).