Viktig informasjon om skatt og utbetaling

Mange av våre brukere har fått endringer i skattetrekket sitt som følge av omlegging av skattekortene fra Skatteetaten. I tillegg har noen fått feil i skattetrekket sitt. Av denne grunn er det nå stor pågang på telefon til NAV og lange ventetider. Her er det du trenger å vite om endringene og feilene og hva du selv kan gjøre med dette. Vi ber deg lese denne informasjonen før du ringer oss, da det i svært mange tilfeller er Skatteetaten du skal kontakte.

Endringen fra Skatteetaten

For de som mottar sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger, alderspensjon, uføretrygd og overgangsstønad fra NAV, kan skattetrekket være endret sammenlignet med fjoråret. De som mottar disse ytelsene har som hovedregel blitt trukket etter tabelltrekk hvis graden på ytelsen var mer enn 50 prosent.

Skatteetaten har i år endret dette slik at de fleste trekkes etter prosentsats for ytelsene fra NAV, fordi NAV ikke er definert som hovedarbeidsgiver. Dette vil i de aller fleste tilfellene gi et høyere skattetrekk enn tabelltrekk.

Hva må du gjøre?

Hvis du ønsker endret skattekort på ytelsen din fra NAV, må du be om nytt skattekort fra Skatteetaten. Så snart NAV har hentet nytt skattekort fra Skatteetaten, kan NAV etterberegne og tilbakebetale for mye trukket skatt hvis du ber NAV om det. Du må ha mottatt ny skattetrekksmelding fra Skatteetaten før du kan ta kontakt med NAV. Du kontakter NAV gjennom Ditt NAV eller på telefon, du må da be om å få etterbetalt for mye trukket skatt.

Les mer om endringen og få svar på de mest vanlige spørsmålene her:

I tillegg til endringen Skatteetaten har gjort, er det dessverre noen andre feil i forbindelse med skattetrekk. Se saker om dette under.