Ustabilitet med søknad om økonomisk sosialhjelp.

Det er for tiden ustabilitet med søknad om økonomisk sosialhjelp.

Vi beklager ulempene dette medfører.