Digitale søknader om NAV-tiltak

Arbeidsgivere kan nå søke digitalt på flere NAV-tiltak.

Følgende NAV-tiltak er tilgjengelige som digitale søknader i Altinn: 

Slik tar du i bruk digital søknad om arbeidsmarkedstiltak

Her finner du en kort innføring i de digitale søknadene (pdf).

Tilgang via Altinn 

Bare du som er arbeidsgiver kan bruke arbeidsgivertjenester fra NAV på Altinn. 

 • Virksomheten du representerer må være registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret på virksomhetsnivå. Virksomhetsnivå vil si en operativ enhet som kan ansette og lønne personer. 
 • Du må på forhånd ha blitt tildelt nødvendig tilgang i Altinn. Det vil si, enten: 

  a) rollen "Helse, sosial og velferdstjenester". Denne rollen gir arbeidsgiver tilgang til flere tjenester i Altinn. 

  b) eller rettigheten til en såkalt «enkelttjeneste». Rettigheten til en enkelttjeneste gir deg tilgang til en spesifikk tjeneste, for eksempel søknad om lønnstilskudd

 • Du kan selv sjekke om du har rettigheten ved å logge deg inn i tjenesten som arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan delegere tilgang til deg, hvis du ikke allerede har den.
 • Du logger deg inn med  ID-porten. Systemet vil sjekke rettighetene dine i Altinn.  

Arbeidsgiveren kan selv velge en hovedadministrator

Les mer om roller og rettigheter på Altinn.  

Vilkårene for tiltakene er uendret

Målene med tiltakene er uendret; høyere deltagelse i arbeidslivet for de som ellers har problemer med å komme inn på eller å forbli i arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Du finner mer informasjon om vilkårene her: lønnstilskudd, tilskudd til mentor og inkluderingstilskudd.

Hvorfor er søknadene digitalisert?

Arbeidsgivere oppgir dagens papirbaserte søknader som det største hinderet for å ta i bruk søknadene. Dette har NAV ønsket å gjøre noe med. Moderne teknologi gjør det enklere og raskere å finne de rette søknadene, fylle de ut og sende de inn.  I 2019 og 2020 vil vi utvikle flere digitale tjenester til arbeidsgivere. Felles for disse er at tilgangene vil bli styrt gjennom Altinn. 

Fordelen med å søke på nett:

 • Bedriften slipper å fylle ut informasjon som NAV allerede har. Dette er forhåndsutfylt.
 • Du får hjelp i direkte tilknytting til aktuelle poster når du trenger det. Det kan være i form av hjelpetekster og lenker til regler og satser.
 • Innebygget kalkulator som beregner tilskudd for deg (gjelder lønnstilskudd)
 • Automatisk ruting til rett NAV-kontor: Når arbeidsgiver trykker «Send søknad» blir søknaden rutet til NAV-kontoret brukeren tilhører, basert på brukerens folkeregistrerte adresse

I en overgangsfase kan arbeidsgivere fortsatt søke på papir.

Særskilt for digital søknad om tilskudd til ekspertbistand

Søknad om digital søknad om ekspertbistand bygger på de samme prinsippene som de øvrige søknadene om arbeidsmarkedstiltak med noen få unntak. 1) Når arbeidsgiver trykker "Send søknad" blir søknaden rutet til det Arbeidslivssenteret hvor virksomheten har tilhørighet. 2) Det er ikke mulig å søke på papir, kun digitalt.