Arbeidsgivere kan søke digitalt om NAV-tiltak

Følgende NAV-tiltak er tilgjengelige som digitale søknader i Altinn: 

• Søknad om lønnstilskudd, midlertidig og varig
• Søknad om tilskudd til mentor 
• Søknad om inkluderingstilskudd 

Slik tar du i bruk digital søknad om arbeidsmarkedstiltak

Kort innføring av digitale søknader om arbeidsmarkedstiltak til deg som er arbeidsgiver (pdf)

Hvem kan sende søknad om arbeidsmarkedstiltak og tilskudd fra Altinn? 

Søknaden kan benyttes av personer som representerer en virksomhet på bedriftsnivå, ikke en juridisk enhet. Personen må ha rollen «Helse- sosial og velferdstjenester» i Altinn. Denne rollen blir tildelt av den som har myndighet til dette i bedriften. Personen må logge seg inn med minimum sikkerhetsnivå 3.
Her finner du en oversikt over Altinn-rollene.  

Vilkårene for tiltakene er uendret

Målene med tiltakene er uendret; høyere deltagelse i arbeidslivet for de som ellers har problemer med å komme inn på eller å forbli i arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Du finner mer informasjon om vilkårene her: lønnstilskudd, tilskudd til mentor og inkluderingstilskudd.

Hvorfor er søknadene digitalisert?

Arbeidsgivere oppgir dagens papirbaserte søknader som det største hinderet for å ta i bruk søknadene. Dette har NAV ønsket å gjøre noe med. Moderne teknologi gjør det enklere og raskere å finne de rette søknadene, fylle de ut og sende de inn. 

Fordelen med å søke på nett:

  • Bedriften slipper å fylle ut informasjon som NAV allerede har. Dette er forhåndsutfylt.
  • Du får hjelp i direkte tilknytting til aktuelle poster når du trenger det. Det kan være i form av hjelpetekster og lenker til regler og satser.
  • Innebygget kalkulator som beregner tilskudd for deg (gjelder lønnstilskudd)
  • Automatisk ruting til rett NAV-kontor: Når arbeidsgiver trykker «Send søknad» blir søknaden rutet til NAV-kontoret brukeren tilhører, basert på brukerens folkeregistrerte adresse

I en overgangsfase kan arbeidsgivere fortsatt søke på papir.