NAV på Altinn

A-melding, oppgjør, inntektsmelding, sykmelding, rekruttering, endre bankkontonummer m.m.

Inntektsmeldingen

Les mer om digital inntektsmelding i Altinn.

A-melding og Aa-registeret

Du kan også lese mer om a-melding og Aa-registeret.

Bankkontonummer

Sjekk, registrer eller endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.

Oppgjørsrapporter

Les mer om elektronisk distribusjon av oppgjørsrapporter.

Sykmelding, sykmeldte

Publisere stillinger og søke etter kandidater

Bedrifter som er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret på virksomhetsnivå, kan publisere stillinger og søke etter kandidater på nav.no. Arbeidsgiveren delegerer tilgang via Altinn, og innlogging skjer gjennom ID-porten. Du må ha rettigheten «Rekruttering» på virksomhetsnivå for å tilgang til NAVs stillingsregistrering eller kandidatsøk. Har du allerede rollen «Lønn og personalmedarbeider» eller «Utfyller/innsender» på virksomhetsnivå, har du automatisk rettigheten «Rekruttering» på vegne av bedriften. Se veileder for tildeling av rettigheter i Altinn.

Søknader om arbeidsmarkedstiltak og tilskudd fra NAV 

Les mer om digitale søknader om NAV-tiltak i Altinn.

Andre NAV-skjemaer

Her finner du skjemaer for kurs, permitteringer, lønn og personalskjemaer med mer.