NAV på Altinn

A-melding, oppgjør, endre bankkontonummer m.m.

Inntektsmeldingen

Les mer om digital inntektsmelding i Altinn.

A-melding og Aa-registeret

Du kan også lese mer om a-melding og Aa-registeret.

Bankkontonummer

Sjekk, registrer eller endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.

Oppgjørsrapporter

Les mer om elektronisk distribusjon av oppgjørsrapporter.

Sykmelding, sykmeldte

For andre NAV-skjemaer

Her finner du skjemaer for lønnstilskudd, kurs, permitteringer, lønn og personalskjemaer med mer.