Refusjoner, oppgjør, rapporter

NAV-tjenester på Altinn.

I tillegg til tjenestene under, finner du mange arbeidsgiverskjemaer på nav.no, blant annet for kurs, permittering, lønn og personal.

A-melding og Aa-registeret

Du kan lese mer om a-melding og Aa-registeret.

Bankkontonummer

Sjekk, registrer eller endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver. 

Inntektsmelding

Gå til digital inntektsmelding

Oppgjørsrapporter

Les mer om elektronisk distribusjon av oppgjørsrapporter