Innkreving og innbetaling

Om innbetaling til NAV Innkreving, trekkplikt, krav om tilbakebetaling med mer.

Kontonummer innbetalinger

NAV Innkreving har flere kontonumre. Det er viktig at du betaler til riktig konto.

 • Innbetaling bidragstrekk: Kontonummer: 8276 01 00435
 • Innbetaling arbeidsgivers andel AFP: Kontonummer:  8276 01 02314
  IBAN: NO1882760102314, Swift/Bic: DNBANOKK
  Bank: DnB, N-0021 Oslo
 • Alle andre innbetalinger: Kontonummer: 8276 03 00256
  IBAN: NO9082760300256
  SWIFT/BIC: DNBANOKK
  Bank: DnB, N-0021 Oslo

Innbetaling trekkbeløp

 • Innbetaling med KID: Bruk KID ved innbetaling, for raskest mulig registrering av innbetalingen. Ved innbetaling med KID trenger du ikke å sende informasjon om hva innbetalingen gjelder.
 • Innbetaling uten KID: Innbetaler du uten KID må du sende trekkliste så raskt som mulig til NAV Innkreving.
 • Du kan ikke motregne innbetalinger: Hvis bedriften tidligere har innbetalt for mye for en lønnsmottaker, kan du ikke motregne dette i senere innbetalinger som gjelder andre personer. NAV Innkreving vil i slike tilfeller betale tilbake for mye trukket beløp direkte til den som ble trukket.

Trekkplikt

Etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22 plikter bedriften å trekke det pålagte beløpet så lenge personen mottar lønn eller lignende ytelser, med mindre bedriften har mottatt skriftlig melding om å stoppe trekket.

Arbeids-/oppdragsgiver er ansvarlig for beløp som ikke er trukket i samsvar med trekkpålegget.

Krav om tilbakebetaling ved feilinnbetaling av trekkbeløp

For å tilbakebetale feilinnbetalt trekkbeløp trenger vi:

 • brev med krav om tilbakebetaling der du oppgir beløp, periode og hvem feilen gjelder
 • lønnsslipp som dokumenterer trekkbeløpet

Brevet sendes til NAV Innkreving, 9917 Kirkenes  

Kontonummer: Når bedriften ber om tilbakebetaling av feilutbetalt trekkbeløp, må bedriftens kontonummer registreres på Altinn

Trekkbeløp tilbakebetales ikke når:

 • beløpet er tilbakebetalt skyldner
 • innkrevingssaken er avsluttet

Dette blir da en sak mellom bedriften og den ansatte.