Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger

Her finner du som er arbeidsgiver informasjon om disse ytelsene og refusjon fra NAV.

Før NAV kan betale den ansatte eller refundere noe som helst til arbeidsgiver, må du som arbeidsgiver sende inn skjemaet om inntektsopplysninger til NAV. Se også Bankkontonummer - refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.

Papirskjemaet for inntektsopplysninger blir i løpet av 2018 erstattet av en digital inntektsmelding. Det kommer også nye beregningsregler fra 1. januar 2019. Les mer på nav.no/inntektsmelding.

Som arbeidsgiver har du ansvar for å betale omsorgspenger i 10 dager per kalenderår til arbeidstakere som har krav på omsorgspenger. Du kan kreve refusjon fra NAV for det antall stønadsdager som overstiger 10. Les mer om omsorgspenger, se skjema under Skjema og søknad på siden du kommer til.

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode for arbeidstakere som mottar pleiepenger, arbeidstakeren får pleiepenger fra NAV fra første dag. Men arbeidsgiver kan forskuttere pleiepengene og kreve refusjon fra NAV. Les mer om pleiepenger, se skjema under Skjema og søknad på siden du kommer til.

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Arbeidstakere får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiver kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV. Les mer om opplæringspenger, se skjema under Skjema og søknad på siden du kommer til.