Foreldrepenger og svangerskapspenger

Hvis en av dine ansatte venter barn, må du kjenne til hva du som arbeidsgiver må gjøre.

Altinn.no kan du lese om hvilke plikter du har når en arbeidstaker skal ha permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Du finner også informasjon om svangerskapspenger, som kan være aktuelt for gravide hvis arbeidet eller forhold på arbeidsplassen medfører risiko for skade på fosteret.

Før NAV kan betale den ansatte eller refundere noe som helst til arbeidsgiver, må du sende inn skjema om inntektsopplysninger til NAV. Se også Bankkontonummer - refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.

Les mer om foreldrepenger og svangerskapspenger.