Foreldrepenger og svangerskapspenger

Hvis en av dine ansatte venter barn, må du kjenne til hva du som arbeidsgiver må gjøre.

Altinn.no kan du lese om hvilke plikter du har når en arbeidstaker skal ha permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Du finner også informasjon om svangerskapspenger, som kan være aktuelt for gravide hvis arbeidet eller forhold på arbeidsplassen medfører risiko for skade på fosteret.

Før NAV kan betale den ansatte eller refundere noe som helst til arbeidsgiver, må du sende inn skjema om inntektsopplysninger til NAV. Se også Bankkontonummer - refusjoner fra NAV til arbeidsgiver.

Nye beregningsregler og digital inntektsmelding

Papirskjemaet for inntektsopplysninger blir i løpet av 2018 erstattet av en digital inntektsmelding. Det kommer også nye beregningsregler for foreldepenger fra 1. januar 2019. Det gir nye frister for når søknad om foreldrepenger og inntektsopplysninger kan sendes inn.

  • Hvis den ansatte skal starte foreldrepengeperioden i 2019, kan søknad om foreldrepenger sendes inn tidligst seks uker før avtalt permisjon
  • Inntektsopplysninger fra arbeidsgiver skal sendes digitalt til NAV tidligst fire uker før avtalt permisjon, enten fra eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no

Les mer på nav.no/inntektsmelding.

Les mer om foreldrepenger og svangerskapspenger.