A-meldingen

All rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk er samlet i én elektronisk melding (a-meldingen).

Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal levere a-melding minst én gang i måneden:

  • A-meldingen skal inneholde opplysninger fra måneden før.
  • Frist for innsending er den 5. hver måned.
  • A-meldingen sendes direkte fra lønns- og personalsystemet eller via Altinn.
  • Hvis du ikke har fått opplysninger om refusjon (K27) innen fristen for levering av a-melding, leverer du a-melding som normalt og ettersender opplysninger om refusjon. 

Erstatter tidligere rapportering

A-ordningen trådte i kraft 1. januar 2015. A-meldingen er felles for NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå og gjør det enklere for arbeidsgivere å rapportere pliktige opplysninger til myndighetene. A-meldingen har erstattet følgende fem skjemaer:

  • Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
  • Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)
  • Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)