Tilgang til Aa-registret

Language

Opplysningene i Aa-registeret er underlagt reglene om taushetsplikt slik de er beskrevet i i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.

Noen offentlige myndigheter, slik som NAV, skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, kemnerkontorer og Statens Innkrevingssentral, har generell adgang til Aa-registeret. Generell adgang skjer via distributør.

Andre offentlige myndigheter som trenger opplysninger fra Aa-registret for å løse sine oppgaver, kan søke om å få tilgang. Dette gjelder også offentlige myndigheter i andre land. Private aktører kan søke om å få tilgang til Aa-registret i forbindelse med forskning.