Aa-registeret

Language

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret inneholder informasjon om arbeidsforhold i Norge.

Arbeidsgiverne har plikt til å rapportere til registeret via a-ordningen. Registeret eies og forvaltes av NAV.

Aa-registeret gir oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver. Det inneholder også informasjon om

  • startdato og eventuelt opphørsdato for arbeidsforholdet
  • yrke
  • arbeidstid
  • arbeidstidsordning (fra 1.januar 2015)
  • avlønningstype (fra 1.januar 2015)
  • endringsdato for lønn/stillingsprosent (fra 1.januar 2015)
  • permisjoner/permitteringer (fra 1.januar 2015)

Ved maritime arbeidsforhold registreres opplysninger om skipsregister, skipstype og fartsområde.

Frilansere/oppdragstakere og innehavere av enkeltpersonforetak skal ikke stå registrert i Aa-registeret.