Velg dokumentasjon

Foreldre- og svangerskapspenger (FOR)

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha foreldrepenger eller svangerskapspengerNAV 14-35.01

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om foreldrepenger eller svangerskapspenger fra NAV og ikke velger elektronisk innsending.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader