Velg dokumentasjon

Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger (OMS)

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha omsorgs-, pleie- eller opplæringspengerNAV 09-35.01

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger fra NAV.

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette. Du krysser av for det av de fire alternativene nedenfor du bruker som dokumentasjon.

Hvis du er jordbruker, må du også legge ved RF-skjema 1224 fra skatteetaten som viser hvor mye av næringsinntekten som utgjør jordbruksinntekten.

NB: En av legeerklæringene følge søknaden.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: En av tre legeerklæringer. Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Legeerklæring må alltid være med. NAV kan ikke behandle søknaden din før alle dokumentene er mottatt.

Legg ved enten
NAV 09-11.05 Legeerklæring ved søknad om pleiepenger ved barns sykdom
eller
NAV 09-12.05 Legeerklæring ved søknad om pleiepenger ved pleie i hjemmet av nærstående i livets sluttfase
eller
NAV 09-11.08 Legeerklæring ved søknad om opplæringspenger til et medlem med omsorg for et funksjonshemmet barn


 

Næringsoppgave for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

 

Personinntektsskjema for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

Resultatregnskap for foregående år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

Resultatregnskap hittil i år

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette.

Dokumentasjon kan være næringsoppgave for foregående år, personinntektsskjema for foregående år, resultatregnskap for foregående år (for deg som ikke har næringsoppgave eller personinntektsskjema) eller resultatregnskap hittil i år.

Vedlegg: Lønnsslipper for siste 6 måneder

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger, må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før du ble sykmeldt.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger, er hovedregelen at vi ser på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du søker om omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.

Vedlegg: Lønns- og trekkoppgave for foregående år

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger, må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før du søker om omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger, er hovedregelen at ser vi på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du ble sykmeldt. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.

Vedlegg: Oppdragskontrakter for siste seks måneder

vis hele teksten

Hvis du er frilanser og søker om omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger, må du dokumentere at du jevnlig har hatt oppdrag utenfor tjeneste. Vi ber deg sende oss dokumentasjon på hvem du utførte oppdrag for siste seks måneder før du ble sykmeldt.

Når NAV regner ut hva frilansere skal ha i omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger, er hovedregelen at ser vi på gjennomsnittet av de tre siste årene med ferdiglignet arbeidstakerinntekt.

Hvis du har startet frilansvirksomhet siste fire år, må du dokumentere hva du har hatt i arbeidstakerinntekt i perioden etter siste ferdiglignet år og frem til du ble sykmeldt. Det samme gjelder hvis det har skjedd endringer i arbeidstakerinntekten din som avviker fra hovedregelen.