Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Refusjonskrav for bruk av BHT i dialogmøterNAV 08-07.17

Dette skjemaet benyttes av IA- bedrift som har fått tilsagn fra NAV om BHT-honorar  når bedriftshelsetjenesten har deltatt på dialogmøte for flere personer tilknyttet samme bedriftsnummer.

Søknad om refusjon må sendes NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp.