Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Refusjonskrav – Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhetNAV 76-13.54

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for varig tiltrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.