Velg dokumentasjon

Trekkhåndtering (TRK)

Trekkopplysninger for arbeidstaker som skal ha: sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspengerNAV 08-30.02

-