Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Refusjonskrav – forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheterNAV 08-07.14

Dette skjemaet brukes av IA-bedrift som har fått tilsagn fra NAV om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.