Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheterNAV 08-07.12

Dette skjemaet brukes av IA-bedrift som skal søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for en enkelt arbeidstaker eller en gruppe deltakere.