Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Avtale om oppstart av lønnstilskuddNAV 76-13.02

Avtalen skal fylles ut i samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og NAV.

Søk om lønnstilskudd digitalt via Altinn her.

 Hvis du likevel vil søke på papir, velg Neste.