Velg dokumentasjon

Tiltak (TIL)

Søknadsskjema VTA-ordinærNAV 76-13.72

Arbeidsgivere som har arbeidstakere på varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet kan søke om inkluderingstilskudd til dekning av dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av arbeidsplassen.

Les mer om inkluderingstilskudd

Velg skjema for inkluderingstilskudd

NAV 76-13.71

vis hele teksten

-

Samarbeidsavtale for VTA-ordinær - NAV 76-13.71