Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær pga. svangerskap, og som ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten NAV 08-20.20

Dette skjemaet bruker du hvis du vil søke om at arbeidsgiver fritas for plikten til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Viktig informasjon om gravid arbeidstaker

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader