Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar NAV 08-20.12

Dette skjemaet bruker du hvis du skal kreve refusjon for sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden.

Viktig informasjon om kronisk syk eller gravid arbeidstaker