Velg dokumentasjon

Sykepenger (SYK)

Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdomNAV 08-20.05

Dette skjemaet bruker du hvis du vil søke om at arbeidsgiver fritas for plikten til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden

Viktig informasjon om kronisk syk arbeidstaker

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dersom du har en legeerklæring som dokumenterer risiko for gjentatte sykefravær, kan denne vedlegges søknaden. Da krysser du av her. Dersom du ikke har en slik legeerklæring, vil NAV vurdere om det er behov for å innhente en slik erklæring.

vis hele teksten

Denne søknaden kan innvilges fra og med det tidspunkt søknaden er mottatt hos NAV.

Arbeidsgiver må utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, og søke om refusjon på eget skjema (NAV 08-20.12). 

Refusjon kan gis for opp til tre måneder før måneden refusjonssøknaden er mottatt hos NAV, dersom vilkårene for øvrig er tilstede, uavhengig av saksbehandlingstid for denne søknaden.

Vedlegg: Fravær (inkludert egenmeldinger) begrenset til siste to år skal være dokumentert fra arbeidsgiver.

vis hele teksten

Denne søknaden kan innvilges fra og med det tidspunkt søknaden er mottatt hos NAV.

Arbeidsgiver må utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, og søke om refusjon på eget skjema (NAV 08-20.12).  

Refusjon kan gis for opp til tre måneder før måneden refusjonssøknaden er mottatt hos NAV, dersom vilkårene for øvrig er tilstede, uavhengig av saksbehandlingstid for denne søknaden.