Velg skjema

Tilskudd for IA-virksomheter

Refusjonskrav for bruk av BHT i dialogmøter

Dette skjemaet benyttes av IA- bedrift som har fått tilsagn fra NAV om BHT-honorar når bedriftshelsetjenesten har deltatt på dialogmøte for flere personer tilknyttet samme bedriftsnummer.

Søknad om refusjon må sendes NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp.

Dette skjemaet benyttes av IA- bedrift som har fått tilsagn fra NAV om BHT-honorar når bedriftshelsetjenesten har deltatt på dialogmøte for flere personer tilknyttet samme bedriftsnummer.

Søknad om refusjon må sendes NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp.