Velg skjema

Sykepenger

Inntektsopplysninger for arbeidstaker – ordinære sykepenger

Dette skjemaet bruker du til å opplyse NAV om arbeidstakers inntekter på sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger. Skjemaet bruker du når NAV skal utbetale ordinære sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden, som er fra 17. fraværsdag. Her får...

Dette skjemaet bruker du til å opplyse NAV om arbeidstakers inntekter på sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger. Skjemaet bruker du når NAV skal utbetale ordinære sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden, som er fra 17. fraværsdag. Her får du veiledning til utfylling av skjemaet.

Papirskjemaet for inntektsopplysninger  erstattes av en digital inntektsmelding i løpet av høsten 2018. For arbeidstakere som skal ha foreldrepermisjon, sykepenger eller stønader ved barns sykdom fra 2019, må arbeidsgiver sende digital inntektsmelding istedenfor papirskjemaet. Denne kan tidligst sendes inn fire uker før fraværet starter. Les mer på nav.no/inntektsmelding

Hvor skal du sende inntektsskjemaet?

For at skjemaet skal komme raskt frem til de som skal behandle saken finner du frem til riktig adresse her.

Bokmål | Nynorsk

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger – langvarig eller kronisk sykdom

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver som skal søke om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom. Les mer om kronisk syk arbeidstaker.

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver som skal søke om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom. Les mer om kronisk syk arbeidstaker.

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger – svangerskapsrelatert fravær

Dette skjemaet brukes til å søke om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap, og som ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten.

Les mer om gravid arbeidstaker

Dette skjemaet brukes til å søke om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap, og som ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten.

Refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden – kronisk sykdom / svangerskap

Dette skjemaet brukes av arbeidsgivere for å søke om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar pga. langvarig eller kronisk sykdom eller svangerskapsrelatert fravær. Det er en forutsetning for refusjon at NAV har vurdert...

Dette skjemaet brukes av arbeidsgivere for å søke om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar pga. langvarig eller kronisk sykdom eller svangerskapsrelatert fravær. Det er en forutsetning for refusjon at NAV har vurdert og innvilget fritak for arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver bruker kun skjemaet for fravær i arbeidsgiverperioden, dvs fra 1. -16. fraværsdag. Les mer om kronisk syk eller gravid arbeidstaker.

Refusjon av reiseutgifter i stedet for sykepenger

For at arbeidsgiver skal kunne fremsette krav om refusjon, må arbeidstaker ha søkt og fått innvilget reisetilskudd fra NAV. Hvis du som arbeidsgiver dekker transportutgiftene til arbeidstaker, kan du søke om refusjon av dine utlegg. Arbeidsgiver skal bruke dette skjemaet hver...

For at arbeidsgiver skal kunne fremsette krav om refusjon, må arbeidstaker ha søkt og fått innvilget reisetilskudd fra NAV. Hvis du som arbeidsgiver dekker transportutgiftene til arbeidstaker, kan du søke om refusjon av dine utlegg.

Arbeidsgiver skal bruke dette skjemaet hver gang du sender inn dokumentasjon på dine utlegg.

Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstra transportutgifter. Arbeidstakeren kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger eller i kombinasjon med graderte sykepenger, jf folketrygdlovens § 8-14.