Velg skjema

Oppfølging av sykmeldte

Oppfølgingsplan

Oppfølgingsplanen er tilgjengelig for de som har tatt i bruk den digitale sykmeldingen. Planen utarbeides av arbeidstakeren og lederen på nav.no. Den kan deles med både legen og NAV fra løsningen.Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til sykmelder når den er utarbeidet første gang, dvs ved 4...

Oppfølgingsplanen er tilgjengelig for de som har tatt i bruk den digitale sykmeldingen. Planen utarbeides av arbeidstakeren og lederen på nav.no. Den kan deles med både legen og NAV fra løsningen.

Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til sykmelder når den er utarbeidet første gang, dvs ved 4 uker. NAV skal ha oppfølgingsplanen tilsendt når de ber om det.

Det går også an å sende oppfølgingsplanen i posten, du kan velge målform her: Bokmål | NynorskHusk å bruke førsteside for innsendelse og velg tema Oppfølging hvis planen skal sendes til NAV per post.