Velg skjema

Inntekt og trekk

Inntektsopplysninger for arbeidstaker

Dette skjemaet bruker du til å opplyse NAV om arbeidstakers inntekter på sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger.Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver sende digital inntektsmelding. Det er ikke lenger mulig å bruke papirskjemaet når arbeidstakers første...

Dette skjemaet bruker du til å opplyse NAV om arbeidstakers inntekter på sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger.

Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver sende digital inntektsmelding. Det er ikke lenger mulig å bruke papirskjemaet når arbeidstakers første fraværsdag er 1. januar 2019 eller senere.

Gå til inntektsmelding i Altinn

Dersom første fraværsdag var i 2018 

Du kan sende inntektsmelding på papir om første fraværsdag var i 2018. Merk at skjemaet vil sendes i retur om det gjelder fravær som starter i 2019.

Her får du veiledning til utfylling av skjemaet

Hvor skal du sende inntektsskjemaet for sykepenger?

For at skjemaet skal komme raskt frem til de som skal behandle saken finner du frem til riktig adresse her.

Hvor skal du sende inntektsskjemaet for foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger?

For at skjemaet skal komme raskt frem til de som skal behandle saken, trykker du på «Førsteside for innsending for arbeidsgiver ».

Her velger du tema «Foreldre- og svangerskapspenger» eller «Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger», og taster inn arbeidstakers postnummer og fødselsnummer.

Bokmål | Nynorsk

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha foreldrepenger eller svangerskapspenger

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om foreldrepenger eller svangerskapspenger fra NAV og ikke velger elektronisk innsending.

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om foreldrepenger eller svangerskapspenger fra NAV og ikke velger elektronisk innsending.

Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver

Kontonummer må endres elektronisk ved å benytte Altinn-tjenesten «Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver (NAV 25-01.15)».

Det er ikke lenger mulig å sende melding på papir.

Les mer om endring av kontonummer her.

Kontonummer må endres elektronisk ved å benytte Altinn-tjenesten «Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver (NAV 25-01.15)».

Det er ikke lenger mulig å sende melding på papir.

Trekkopplysninger for arbeidstaker

Dette skjemaet brukes for å opplyse NAV om trekk hos arbeidstaker i forbindelse med utbetaling av sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller pleie-/ opplærings- og omsorgspenger.

Dette skjemaet brukes for å opplyse NAV om trekk hos arbeidstaker i forbindelse med utbetaling av sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller pleie-/ opplærings- og omsorgspenger.