Velg skjema

Inntekt og trekk

Inntektsopplysninger for arbeidstaker

Dette skjemaet bruker du til å opplyse NAV om arbeidstakers inntekter på sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger. Her får du veiledning til utfylling av skjemaetArbeidsgiver må fortsatt benytte Inntektsopplysningskjemaet (NAV 08-30.01) og sende dette...

Dette skjemaet bruker du til å opplyse NAV om arbeidstakers inntekter på sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger. Her får du veiledning til utfylling av skjemaet

Arbeidsgiver må fortsatt benytte Inntektsopplysningskjemaet (NAV 08-30.01) og sende dette til NAV. A-ordningen erstatter ikke Inntektsopplysningsskjemaet. Skjemaet inneholder mer informasjon enn NAV mottar gjennom a-ordningen.

Hvor skal du sende inntektsskjemaet for sykepenger?

For at skjemaet skal komme raskt frem til de som skal behandle saken finner du frem til riktig adresse her: www.nav.no/sykepenger 

Hvor skal du sende inntektsskjemaet for foreldre- og svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger?

For at skjemaet skal komme raskt frem til de som skal behandle saken, trykker du på «Førsteside for innsending for arbeidsgiver ».

Her velger du tema «Foreldre- og svangerskapspenger» eller «Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger», og taster inn arbeidstakers postnummer og fødselsnummer.

Bokmål | Nynorsk

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha foreldrepenger eller svangerskapspenger

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om foreldrepenger eller svangerskapspenger fra NAV og ikke velger elektronisk innsending.

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om foreldrepenger eller svangerskapspenger fra NAV og ikke velger elektronisk innsending.

Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver

Kontonummer må endres elektronisk ved å benytte Altinn-tjenesten «Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver (NAV 25-01.15)».

Det er ikke lenger mulig å sende melding på papir.

Les mer om endring av kontonummer her.

Kontonummer må endres elektronisk ved å benytte Altinn-tjenesten «Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver (NAV 25-01.15)».

Det er ikke lenger mulig å sende melding på papir.

Trekkopplysninger for arbeidstaker

Dette skjemaet brukes for å opplyse NAV om trekk hos arbeidstaker i forbindelse med utbetaling av sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller pleie-/ opplærings- og omsorgspenger.

Dette skjemaet brukes for å opplyse NAV om trekk hos arbeidstaker i forbindelse med utbetaling av sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller pleie-/ opplærings- og omsorgspenger.