Velg skjema

Forsikring

Forsikring mot arbeidsgiveransvar for sykepenger - små bedrifter

Dette skjemaet bruker du for å søke om opptak i forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter.

Les mer om forsikring

Dette skjemaet bruker du for å søke om opptak i forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter.

Refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden - små bedrifter

Dette skjemaet bruker du som arbeidsgiver for å be om refusjon av sykepenger som du har utbetalt til arbeidstaker i arbeidsgiverperioden. Du må ha gyldig forsikring for små bedrifter for å få refundert sykepenger i arbeidsgiverperioden. Skjemaet bruker du kun for fravær i arbeidsgiverperioden,...

Dette skjemaet bruker du som arbeidsgiver for å be om refusjon av sykepenger som du har utbetalt til arbeidstaker i arbeidsgiverperioden. Du må ha gyldig forsikring for små bedrifter for å få refundert sykepenger i arbeidsgiverperioden. Skjemaet bruker du kun for fravær i arbeidsgiverperioden, det vil si fra 4. til 16. fraværsdag.

Jeg vil søke om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade for selvstendig næringsdrivende

Dette skjemaet brukes av selvstendig næringsdrivende for å søke om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade.            

Les mer om yrkesskade

Dette skjemaet brukes av selvstendig næringsdrivende for å søke om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade.