Velg skjema

Aa-registeret

Melding om arbeidsforhold til Aa-registeret

Fra 1. januar 2015 skal melding om arbeidsforhold rapporteres til a-ordningen via a-meldingen. Frist for rapportering er den 5. hver måned.

Fra 1. januar 2015 skal melding om arbeidsforhold rapporteres til a-ordningen via a-meldingen. Frist for rapportering er den 5. hver måned.

Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver

Kontonummer må endres elektronisk ved å benytte Altinn-tjenesten «Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver (NAV 25-01.15)».

Det er ikke lenger mulig å sende melding på papir.

Les mer om endring av kontonummer her.

Kontonummer må endres elektronisk ved å benytte Altinn-tjenesten «Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver (NAV 25-01.15)».

Det er ikke lenger mulig å sende melding på papir.