Velg skjema

Skjema for arbeidsgiver som sender arbeidstaker eller frilanser på midlertidig oppdrag i EØS/Sveits

Skjema for arbeidsgiver som sender en arbeidstaker på midlertidig oppdrag til et annet EØS-land eller Sveits

Dette skjemaet er et vedlegg til skjema NAV 02-08.07 «Søknad om A1 - Avklaring av trygdetilhørighet når du arbeider eller driver selvstendig næringsvirksomhet innen EØS/Sveits». Det skal fylles ut når en arbeidstaker sendes på midlertidig oppdrag til et annet EØS-land eller Sveits, og sendes til...

Dette skjemaet er et vedlegg til skjema NAV 02-08.07 «Søknad om A1 - Avklaring av trygdetilhørighet når du arbeider eller driver selvstendig næringsvirksomhet innen EØS/Sveits». Det skal fylles ut når en arbeidstaker sendes på midlertidig oppdrag til et annet EØS-land eller Sveits, og sendes til NAV sammen med søknaden. Hvis NAV ikke mottar skjemaet samtidig med søknaden, vil det ta lengre tid å behandle søknaden.

Arbeidsgiverskjemaet skal ikke brukes hvis arbeidstakeren regelmessig veksler mellom å arbeide i Norge og ett eller flere andre land.