Velg skjema

Søknads- og registreringsskjemaer

Lønnstilskudd

Nå kan du søke om lønnstilskudd digitalt via Altinn her. Dersom du ikke ønsker å benytte den digitale søknaden kan du fortsatt i en overgangsperiode benytte papirskjemaet for å søke om oppstart til lønnstilskudd ved å trykke på velg under.

 

Nå kan du søke om lønnstilskudd digitalt via Altinn her. Dersom du ikke ønsker å benytte den digitale søknaden kan du fortsatt i en overgangsperiode benytte papirskjemaet for å søke om oppstart til lønnstilskudd ved å trykke på velg under.

 

Inkluderingstilskudd

Nå kan du søke om inkluderingstilskudd digitalt via Altinn her. Dersom du ikke ønsker å benytte den digitale søknaden kan du fortsatt i en overgangsperiode benytte papirskjemaet for å søke om inkluderingstilskudd ved å trykke på velg under.

Nå kan du søke om inkluderingstilskudd digitalt via Altinn her. Dersom du ikke ønsker å benytte den digitale søknaden kan du fortsatt i en overgangsperiode benytte papirskjemaet for å søke om inkluderingstilskudd ved å trykke på velg under.

Mentor

Nå kan du søke om tilskudd til mentor digitalt via Altinn her. Dersom du ikke ønsker å benytte den digitale søknaden kan du fortsatt i en overgangsperiode benytte papirskjemaet for å søke om tilskudd til mentor ved å trykke på velg under.

Nå kan du søke om tilskudd til mentor digitalt via Altinn her. Dersom du ikke ønsker å benytte den digitale søknaden kan du fortsatt i en overgangsperiode benytte papirskjemaet for å søke om tilskudd til mentor ved å trykke på velg under.

Funksjonsassistanse

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver som skal søke om funksjonsassistanse til arbeidstaker.

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver som skal søke om funksjonsassistanse til arbeidstaker.

Refusjonskrav for bruk av BHT i dialogmøter

Dette skjemaet benyttes av IA- bedrift som har fått tilsagn fra NAV om BHT-honorar når bedriftshelsetjenesten har deltatt på dialogmøte for flere personer tilknyttet samme bedriftsnummer.

Søknad om refusjon må sendes NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp.

Dette skjemaet benyttes av IA- bedrift som har fått tilsagn fra NAV om BHT-honorar når bedriftshelsetjenesten har deltatt på dialogmøte for flere personer tilknyttet samme bedriftsnummer.

Søknad om refusjon må sendes NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp.