Velg skjema

Refusjoner

Refusjonskrav for lønnstilskudd

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV om lønnstilskudd og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV om lønnstilskudd og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjonskrav for inkluderingstilskudd

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver for refusjon av inkluderingstilskudd. Kvittering må være vedlagt.

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver for refusjon av inkluderingstilskudd. Kvittering må være vedlagt.

Refusjonskrav - mentor

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver/ tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV om mentor og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver/ tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV om mentor og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjon - funksjonsassistanse

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver som har fått tilsagn fra NAV om funksjonsassisanse og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver som har fått tilsagn fra NAV om funksjonsassisanse og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjonskrav og evaluering – forebyggings- og tilretteleggingstilskudd

Dette skjemaet brukes av IA-bedrift som har fått tilsagn fra NAV om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av IA-bedrift som har fått tilsagn fra NAV om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjonskrav - arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet. Skjemaet skal også benyttes for refusjonskrav for tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og arbeidspraksis i skjermet...

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet. Skjemaet skal også benyttes for refusjonskrav for tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), som begge er tiltak under utfasing.

 

Refusjonskrav - kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som som har fått tilsagn fra NAV for kvalifisering eller tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som som har fått tilsagn fra NAV for kvalifisering eller tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjonskrav - VTA i ordinær virksomhet

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for VTA i ordinær virksomhet og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for VTA i ordinær virksomhet og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp

Refusjonskrav - tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Dette skjemaet brukes av bedrift som har fått tilsagn fra NAV om Bedriftsinten opplæring (BIO) og som skal be om refusjon av tilskuddsbeløp.

Dette skjemaet brukes av bedrift som har fått tilsagn fra NAV om Bedriftsinten opplæring (BIO) og som skal be om refusjon av tilskuddsbeløp.

Refusjonskrav - opplæring

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for opplæringstiltak (AMO-kurs eller ordinær utdanning) og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for opplæringstiltak (AMO-kurs eller ordinær utdanning) og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjonskrav - arbeid med bistand

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for arbeid med bistand og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV for arbeid med bistand og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Refusjonskrav - tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver/ tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV om tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.

Dette skjemaet brukes av arbeidsgiver/ tiltaksarrangør som har fått tilsagn fra NAV om tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker og som skal be om refusjon av tilsagnsbeløp.