Arbeidstrening, tilskudd og tilrettelegging

NAV kan hjelpe deg som er arbeidsgiver med å finne kandidater med rett kompetanse. NAV kan også samarbeide om å kvalifisere arbeidssøkere.

NAV har tiltak og virkemidler hvis du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb.

Arbeidstrening

Tiltaket arbeidstrening gir deg mulighet til å bli kjent med og se hva en mulig ny medarbeider kan bidra med, uten kostnader for deg.

Tar du inn en arbeidssøker på arbeidstrening kan du også søke om refusjon for utgifter til å tilrettelegge arbeidsplassen. NAV vil også følge opp arbeidssøkeren og deg som arbeidsgiver. Se veiviser for arbeidstrening

Tilskudd til arbeidsgivere

Som arbeidsgiver kan du få tilskudd til lønnsutgifter når du ansetter en medarbeider som har problemer med å få jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Du kan også få dekket kostnader med å tilrettelegge arbeidsplassen når det er nødvendig. Se oversikt over tilskudd til arbeidsgivere.

Tilrettelegging av arbeidsplassen

Ofte er det bare litt tilrettelegging som skal til for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider. Ønsker du å rekruttere en medarbeider som har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen, kan NAV gi ulike økonomiske stønader og følge opp og veilede medarbeideren. Se veiviser for tilrettelegging.