Sjøfartsoppgaver i NAV

Se hvilke NAV-kontorer som utsteder sjøfartsbok i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Disse formidler også sjøfolk til arbeid om bord i skip.

Her finner du kontaktpersoner i ditt fylke:

Fylke/Kontor Kontaktpersoner:
Østfold:
NAV Fredrikstad  

Terje Stubbrud
Tlf: 69 01 06 91/ 55 55 33 33

Janne Lørdahl
Tlf: 69 01 05 88 / 55 55 33 33

E-post: nav.fredrikstad@nav.no

Oslo/Akershus:
NAV Gamle Oslo  

Turid Vesteng 
Tlf: 21 07 43 55
E-post: turid.vesteng@nav.no   

Inge Lyssand
Tlf: 21 07 23 50 / 48 19 73 27
E-post: inge.lyssand@nav.no 
Vestfold:
NAV Sandefjord    
Gunn Sørby
Tlf: 55 55 33 33 / 922 56 510
E-post: gunn.sorby@nav.no

Camilla Falkenhaug
Tlf: 55 55 33 33
E-post:camilla.falkenhaug@nav.no
Telemark:
NAV Porsgrunn     
Inge Darrud
Tlf: 46 44 30 50
E-post: inge.darrud@nav.no  

Tore Lundgren
Tlf: 41 27 85 15
E-post: tore.lundgren@nav.no
Aust-Agder
NAV Arendal   
Monica Friis-Jacobsen
Tlf: 37 41 93 71
E-post: monica.friis-jacobsen@nav.no  

Hans Erik Skavnes
Tlf: 37 41 94 48
E-post: hans.erik.skavnes@nav.no
Vest-Agder:
NAV Kristiansand     

Nils Vidar Engelien
Tlf: 412 14 586 / 91 16 47 00
E-post: nils.vidar.engelien@nav.no

Leiv-Terje Arnevik
Tlf: 412 17 404 / 48 14 40 19
E-post: leiv-terje.arnevik@nav.no   

Reidun Rosander Tønnesen
Tlf: 412 20 955 / 906 60 036
E-post: reidun.tonnesen@nav.no

Rogaland:
NAV Marked Midt-Rogaland

Nimet Yasar
Tlf: 481 87 554
Mail: nimet.yasar@nav.no

Hildegard Ljones Høvik
Tlf: 481 87 554
E-post: Hildgard.Ljones.Hovik@nav.noe

Nina Vikshåland
Tlf: 481 87 554
E-post: Nina.Elisabeth.Vikshaland@nav.no

Nord-Rogaland:
NAV Marked Nord-Rogaland

Rigmor Haldis Grønbech
Tlf: 52 04 77 90 / 907 54 280
E-post: rigmor.haldis.gronbech@nav.no

Ingunn Fagerland
Tlf: 52 04 77 88 / 950 81 429
E-post: ingunn.fagerland@nav.no

Åse Hjortland
Tlf: 52 04 77 78
E-post: ase.vannes.hjortland@nav.no
Hordaland og Sogn og Fjordane:
NAV Bergenshus  

Se kontaktinformasjon NAV Bergenhus.
Tlf: 406 38 166
E-post: nav.bergenhus@nav.no

Møre og Romsdal:  
NAV Ålesund  

Steinar Slyngstad
Tlf: 55 55 33 33 / 40 49 80 14
Fax: 70 32 21 01
E-post: steinar.slyngstad@nav.no

Dag Slinning Aarsæther
Tlf: 55 55 33 33 / 40 64 16 84
E-post: dag.slinning.aarsether@nav.no 

Kathrine Færø
Tlf: 55 55 33 33 / 40 63 25 92
E-post: kathrine.fero@nav.no

NAV Kristiansund     Mette Grøtte
Tlf: 70 32 24 16
E-post: mette.grotte@nav.no

Mari Bjerkestrand
Tlf: 70 32 24 08
E-post: mari.bjerkestrand@nav.no

Trøndelag:
NAV Maritim kontroll-Trøndelag

Postadresse: Postboks 2994 Torgarden, 7438 Trondheim
Besøksadresse: Peder Falcks veg 31 a, 7044 Trondheim (NAV Falkenborg)
Telefon: 73 43 80 10

Rune Horgmo
Tlf: 45 28 50 50 / 55 55 33 33
E-post:rune.horgmo@nav.no
Nordland:
NAV Bodø  

Rita Bang
Tlf: 21 05 44 28 / 47 71 90 33
E-post: Rita.Bang@nav.no 

Karoline Mathisen
Tlf.: 21 05 44 53
E-post: Karoline.Mathisen@nav.no

NAV Narvik   Jan Krister Pedersen
Tlf: 75 42 68 90
E-post: jan-krister.pedersen@nav.no
Troms:
NAV Tromsø  

Frank Johannessen
Tlf: 902 40 250
E-post: frank.johannessen@nav.no 

Vivi Sørensen
Tlf: 902 40 250
E-post: vivi.sorensen@nav.no

Finnmark:
NAV Hammerfest  
Oddrun Anita S. Opdahl
Tlf: 78 38 96 17
E-post: oddrun.anita.sjoveian.opdahl@nav.no

Sølvi Hustad Isaksen
Tlf: 78 38 96 19
E-post: solvi.hustad.isaksen@nav.no 
Arbeids- og velferdsdirektoratet Steinar Sættem
Tlf: 21 06 99 57/ 95 89 38 46
E-post: steinar.settem@nav.no

Knut Jørgensen
Tlf: 21 07 00 89 / 41 68 72 32
E-post: knut.jorgensen@nav.no