Overfør dine stillinger elektronisk

Hvis du som er arbeidsgiver annonserer dine stillinger på finn.no, blir de automatisk overført til nav.no. Du kan også enkelt overføre via andre kanaler.

Alle tjenester er kostnadsfrie. Stillingene vil få god eksponering og sjansen er stor for at du når den rette kandidaten.

Selvbetjening 

  • Lyser du ut stillingene dine på finn.no, vil de automatisk bli overført til nav.no.

  • NAV samarbeider med flere leverandører av lønns- og personalsystemer, for at du enkelt skal kunne publisere ledige stillinger på nav.no med noen få tastetrykk. Vi samarbeider blant annet med MyNetwork AS (Varbi), HR Manager (Talent recruiter), ReachMee, JobbNorge (jobbadmin), Lumesse (Talentlink), Webcruiter og EasyCruit. Sjekk med din leverandør hvis denne ikke står på listen over. I tillegg har vi samarbeid med Karriere.no.

  • Vi kan hente stillinger som du annonserer på din nettside elektronisk og publisere på nav.no (web crawling). Tilbudet gjelder nettsider som har rundt 10 utlyste stillinger til en hver tid og som ikke har et lønns- og personalsystem eller annonserer på finn.no. Ta kontakt med oss på plattform.for.arbeidsmarkedet@nav.no for å se om dette kan være aktuelt for deg.

  • Du kan lyse ut stillinger direkte på nav.no hvis du ikke bruker noen av mulighetene som er beskrevet over. Svært mange er innom nav.no hver dag og søker etter ledige stillinger. Se retningslinjer for å lyse ut stillinger.

  • Det norske arbeidsmarkedet er en del av det europeiske. Derfor blir med noen få unntak alle stillinger på nav.no automatisk overført til den europeiske jobbmobilitetsportalen (EURES-portalen).

  • Hvis du har utfordringer med å få søkere til stillinger du annonserer i Norge, kan du få hjelp til å synliggjøre stillingene spesielt på EURES-portalen. Kontakt det nasjonale kontaktpunktet for EURES i Norge på 55 55 33 39 tastevalg 2, e-post: eures@nav.no 

Du kan også ta kontakt med NAVs arbeidsgivertelefon på 55 55 33 36, tast 1.