Rekruttere - hjelp og selvhjelp

Help

Du kan betjene deg selv eller få hjelp fra NAV til å finne nye medarbeidere.

Betjen deg selv eller få hjelp fra NAV

Du kan overføre stillinger elektronisk til nav.no fra ditt rekrutteringssystem, eller registrere dem selv på nav.no. Du kan også få hjelp fra NAVs markedskontakter til å finne den medarbeideren du trenger. Alle tjenester er kostnadsfrie.

Overser du kompetanse?

Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider.

Sjøfartsoppgaver i NAV

Se hvilke NAV-kontorer som utsteder sjøfartsbok i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Disse formidler også sjøfolk til arbeid om bord i skip.