Logg inn arbeidstjenester

Annonser stilling eller finn kandidater i CV-basen.

  • Logg inn - hvis du er registrert
  • Registrer deg - opprett en bruker og få tilgang til CV-basen og annonser stillinger 
  • Annonser stilling - velg logg inn over hvis du er registrert. 
    Hvis du er arbeidsgiver uten organisasjonsnummer, kan du annonsere stillinger med noen begrensinger.
  • Se statistiske oversikter i CV-basen - Oversikt over yrker og arbeidssted. Hvis du registrerer deg, får du tilgang til opplysninger om kandidatene.

NAV utvikler ny stillingsregistrering

Ønsker du å benytte første versjon av ny stillingsregistreringen som NAV utvikler? Som arbeidsgiver kan du allerede nå velge å gå over til ny løsning og være med å gi tilbakemelding for videre utvikling av tjenesten. Publisering vil skje etter en eller to virkedager. Dersom du ønsker å utføre endringer på stillinger som du allerede har publisert i den nye løsningen, må du redigere på samme sted. Tilgang til den nye registeringsløsningen skjer ved innlogging med Min ID.

Logg inn

Fakta

Forbered deg til ny innlogging 

Vi fornyer CV- og stillingstjenestene våre høsten 2018. Du logger inn i de nye tjenestene via ID-porten, med for eksempel MinID, BankID eller BankID på mobil. 

Dette vil øke sikkerheten til de nye tjenestene for deg som arbeidsgiver. Når de nye tjenestene kommer, vil du ikke lenger kunne benytte brukernavn og passord slik du gjør i dag. 

Du kan lese mer om endringen og hvordan du allerede nå kan forberede deg og virksomheten din.