Skal du rekruttere?

Help

NAVs markeds - og rekrutteringskontakter kan hjelpe deg med å finne nye medarbeidere.

Overser du kompetanse?

Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider.

Maritim kontroll og sjømannsformidling

Se hvilke NAV-kontor som utfører kontroll av maritime tjenester i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. De formidler også yrker om bord i skip, sender ut sjøfartsbok og CRA (midlertidig sertifikat).