Hvordan melde inn nærmeste leder for en sykmeldt

Ledere som følger opp sykmeldte fortjener den støtten de kan få. Derfor bygger vi alle de nye digitale tjenestene rundt ledere.

Fra det øyeblikket dere har fylt ut navn og kontaktinformasjon, kan lederen logge inn på nav.no/dinesykmeldte og finne det som handler om egne medarbeidere.

Når dere henter en ny sykmelding i Altinn, ber vi dere melde inn hvem som er nærmeste leder – hvis dere ikke allerede har gjort det for denne medarbeideren.

Se beskrivelse av registrering og vedlikehold av informasjonen om personalansvarlige ledere (pdf).