Hvordan melde inn nærmeste leder for en sykmeldt

Lederen har en nøkkelrolle i sykefraværsoppfølgingen. De digitale verktøyene blir tilgjengelige for lederen når navnet er meldt inn.

Når dere henter en ny sykmelding i Altinn, ber vi dere melde inn hvem som er nærmeste leder – hvis dere ikke allerede har gjort det for denne medarbeideren.

Fra det øyeblikket dere har fylt ut navn og kontaktinformasjon, kan lederen logge inn på nav.no/dinesykmeldte og finne det som handler om egne medarbeidere.

Se hvordan dere gjør det: Registrer ledere (pdf).