For arbeidsgivere som vil komme i gang nå

Alle virksomheter som ønsker det kan allerede nå ta i bruk den heldigitale sykmeldingen. Da er også den digitale søknaden om sykepenger inkludert.Virksomheter som kobler seg på nå får også tilgang til betaversjonen av den nye digitale oppfølgingsplanen.

Hva kreves det av dere?

  • Dere oppfordrer de ansatte til å ta i bruk digital sykmelding. 
  • Dere setter opp riktige personer (oftest er dette HR-/lønnsfunksjonen) til å ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn.
  • Dere melder inn nærmeste leder med personalansvar når den ansatte blir sykmeldt.
  • Dere sender kun inntektsopplysninger på papir, inntil vi har en løsning også for dette.

Hva får dere igjen for å bli med nå?

Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen. 

Søknaden sendes digitalt fra den ansatte til NAV. Dere får bekreftelse på at søknaden om sykepenger er sendt til NAV. Den ansatte vil ved behov ha mulighet til å korrigere.  

Samtidig får de personalansvarlige lederne digital støtte til å følge opp sykmeldte arbeidstakere.

Dere får muligheten til å ta i bruk betaversjonen av den nye digitale oppfølgingsplanen.

Vil dere være med allerede nå?

Meld på virksomheten

Slik kommer dere i gang: