Digital sykmelding for arbeidsgivere i åtte fylker

Fra 1. november er arbeidsgivere i disse åtte fylkene omfattet av den digitale sykmeldingen inkludert søknaden om sykepenger.

 • Aust-Agder (allerede fra 1. september)
 • Finnmark
 • Nordland (allerede fra 1. oktober)
 • Nord-Trøndelag
 • Oppland
 • Sør-Trøndelag
 • Troms
 • Vest-Agder

Fra 15. januar er hele landet omfattet. Alle arbeidsgivere oppfordres til å gjøre seg klare nå.

Hvordan vil det merkes for dere?

For deg som arbeidsgiver merkes det ved at du må gå til Altinn for å motta sykmeldingen og søknaden om sykepenger dersom den ansatte har valgt å sende disse digitalt fra nav.no.

Sykmeldingene kommer allerede fortløpende. De digitale sykepengesøknadene vil komme fra den dagen det respektive fylket blir koblet på og gjelder for de sykmeldingene som er skrevet ut etter denne datoen.

Se flyten for digitale sykmeldinger og søknader og sykepenger.

Hva er fordelene med digital sykmelding?

 • Dere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingen og søknaden internt.
 • Nærmeste leder får tilgang til sin egen side: www.nav.no/minesykmeldte. Her vil det komme stadig      flere nyttige verktøy til hjelp for de personalansvarlige lederne når de      skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.
 • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere underveis i oppfølgingen.
 • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den      digitale løsningen.
 • Dere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV. Den ansatte vil ved behov ha mulighet      til å korrigere.

Dere sender kun inntektsopplysninger på papir, inntil vi har en digital løsning også for dette.

Noen trenger fortsatt sykmeldingen på papir

Dette gjelder

 • hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd
 • ansatte som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige
 • ansatte som ikke har adgang til å få bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
 • ansatte som oppholder seg på skjult adresse

Hva kreves det av dere?

 • Dere velger hvilke personer (oftest er dette HR-/lønnsfunksjonen) som skal ta i mot      sykmeldinger og søknader i Altinn. De samme personene skal også oppgi      nærmeste leder for den ansatte som er sykmeldt.
 • Dere tildeler rettigheter til enkelttjenestene «Sykmelding», «Sykmelding – oppgi nærmeste leder med      personalansvar» og «Søknad om sykepenger» til de utvalgte personene i virksomheten. Se hvordan dere tildeler rettigheter.
 • Dere oppfordrer de ansatte til å ta i bruk digital sykmelding.

Informasjonsmøter

Vi inviterer arbeidsgivere til informasjonsmøter om den digitale sykmeldingen. Se datoer i ditt fylke.

 

Må alle ledere i virksomheten ha tilgang i Altinn?

Nei! Dette er viktig:

 • De personalansvarlige lederne forholder seg bare til nav.no.
 • Når HR-/lønnsfunksjonen henter sykmeldingen i Altinn, melder de samtidig inn hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Deretter finner lederen alt som trengs på www.nav.no/dinesykmeldte. De personalansvarlige lederne trenger altså ikke selv tilgang i Altinn.
 • Er virksomheten liten, kan daglig leder meldes inn som nærmeste leder.

Passer løsningen også for store virksomheter?

Ja! Store og små virksomheter som allerede benytter løsningen bekrefter at den fungerer for dem. Det handler om å tildele tilganger til nye enkelttjenester i Altinn til et fornuftig antall personer. Erfaring viser at en virksomhet med 10 000 ansatte har behov for å involvere 3-4 personer i HR-/lønnsfunksjonen.

Slik er gangen i den digitale sykmeldingen:

Her kan du lese mer om hvordan komme i gang og se en visuell fremstilling av prosessen: Digital sykmelding trinn for trinn (pdf).

 1. Arbeidstakeren blir sykmeldt.
 2. Arbeidstakeren får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
 3. Arbeidstakeren logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan arbeidstakeren sende sykmeldingens del C til arbeidsgiveren.
 4. Arbeidsgiveren får en e-post og/eller SMS om at det har kommet en sykmelding i Altinn.
 5. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er nærmeste leder.
 6. Nærmeste leder får så en e-post fra NAV: «Hei! Du har fått tilgang til sykmeldingen til en av dine ansatte. Følg denne lenken for å se sykmeldingen: [Lenke]. Vennlig hilsen NAV».
 7. Nærmeste leder logger inn og finner fra da av sykmeldinger fra den ansatte på nav.no. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden. Her vil det komme stadig flere tjenester til nærmeste leder.
 8. Den ansatte får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
 9. Den ansatte logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere sykmeldingens del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra den ansatte til NAV og/eller til arbeidsgiveren. 
 10. Arbeidsgiveren får en e-post og/eller SMS om at det har kommet en søknad om sykepenger i Altinn. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter søknaden i Altinn.
 11. Nærmeste leder får en e-post fra NAV: «Hei. En søknad om sykepenger for en av dine ansatte er nå tilgjengelig på nav.no. Logg deg inn på www.nav.no/minesykmeldte eller følg denne lenken: [Lenke]. Vennlig hilsen NAV».
 12. Både nærmeste leder og den hos arbeidsgiver med tilgang til søknaden i Altinn kan kontrollere om søknaden om sykepenger er korrekt utfylt.
 13. Hvis den ansatte har vært syk innenfor arbeidsgiverperioden (mindre enn 16 dager), sendes ingen opplysninger til NAV.
 14. Hvis den ansatte har vært syk utover arbeidsgiverperioden (mer enn16 dager), sendes søknaden om sykepenger automatisk til NAV. Arbeidsgiveren skal da bare sende inntektsopplysninger på papir til NAV som før. Se riktig adresse i NAV: www.nav.no/sykepenger.
 15. Den ansatte kan ved behov korrigere søknaden og sende på nytt via «Ditt sykefravær».