Tilbake på jobb

Noen ganger er det nødvendig for den sykmeldte å være borte fra jobben hele tiden. Men de fleste kommer raskere ut av en sykmelding hvis de har god kontakt med jobben underveis.

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker må sammen finne ut hvilke muligheter som finnes for aktivitet på arbeidsplassen, helt eller delvis.
  • Sykmelder kan gi råd om de medisinske forutsetningene for aktivitet.
  • NAV har ulike virkemidler som kan bidra til avklaring og arbeidsrettet aktivitet, for å komme tilbake i arbeid.
  • NAV kan også bistå med veiledning og kompetansekartlegging hvis det pga helsesituasjonen er aktuelt å komme over i annet arbeid. På Selvbetjening på nav.no – Registrer deg er det mulig å registrere sin kompetanse og lese meldinger fra NAV, og legge inn opplysninger som kan brukes i dialogen med NAV.
  • Å komme tilbake på jobben etter langvarig sykefravær er ikke alltid enkelt. Dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er viktig også i denne fasen.