Utbetaler du lønn/sykepenger utover arbeidsgiverperioden?

En arbeidsgiver som betaler ut lønn/sykepenger utover arbeidsgiverperioden kan kreve refusjon fra NAV etter folketrygdloven § 22-3.

Hvordan fremsetter arbeidsgiveren krav om refusjon?

En arbeidsgiver som krever refusjon av sykepenger etter § 22‑3, må sende skjema NAV 08-30.01 Inntektsopplysninger til NAV Arbeid og ytelser. (Dette er ikke det lokale NAV-kontoret). Her finner du adressene. Veiledning for utfylling finner du under Relatert informasjon.

Arbeidsgiveren skal opplyse på inntektsopplysningsskjemaet om de kommer til å kreve sykepengene utbetalt til seg. Vi presiserer at inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01 ikke er å betrakte som et krav. I tillegg skal arbeidsgiveren sende inn utfylt NAV 08-07.04, kravblankett D, som utgjør selve kravet om sykepenger.

Viktig

Arbeidstakeren må fylle ut alle punktene på egenerklæringen på kravblankett D og underskrive kravet for at sykepenger skal bli utbetalt raskest mulig. NAV vil returnere manglende utfylt kravblankett D.

For å få behandlet saken raskt er det også viktig at det fremgår av inntektsopplysningsskjema hvilke dager det er regnet arbeidsgiverperiode. Veiledning for utfylling av inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01 finner du under Relatert informasjon.

Frist for å kreve refusjon

Refusjon kan gis for opptil tre måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til arbeidsgiver.

Refusjonsrapport K27 i Altinn: Arbeidsgiver kan selv kontrollere refusjon av sykepenger fra NAV i Altinn. K27-rapporten er tilgjengelig i Altinn en av de første virkedagene i hver måned.

Merk: Maksdato for sykepenger vil forskyve seg i de tilfellene det avvikles ferie, eller den ansatte har vært friskmeldt i en periode. Ny maksdato etter ferieavvikling eller perioder med friskmelding blir først oppdatert når ny sykmeldingsperiode er behandlet. Les mer om oppgjørsrapporter fra NAV til virksomheter.  

Meld fra om endringer

Arbeidsgiveren må melde fra skriftlig til NAV ved endringer som kan få betydning for beløpet de får utbetalt fra NAV. Det kan for eksempel være at arbeidstakeren:

  • slutter i arbeidsforholdet og arbeidsgiver av den grunn ikke lenger krever refusjon fra NAV
  • avvikler ferie
  • planlegger å oppholde seg i utlandet
  • starter å jobbe osv.